ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 01 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภ...

โดย admin -  วันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 20:03 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด

วันที่ 27 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด นำโดย แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 10:01 น.

ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:54 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 9 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:51 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 9 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 08:56 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 16:05 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำ...

โดย admin -  วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 11:49 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/66

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด...

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบหมายให้นางประภารัตน์ ...

อัลบั้มภาพ