ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 18:56 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค

**13 กันยายน2564 ** สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ...

โดย admin -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 18:06 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 19:43 น.

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเกลี้ยงจาน

โดย admin -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 17:31 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ฯ

โดย admin -  วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 17:34 น.

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถาม ฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2564 โดยท่านสามารถเลือกตอบได้ผ่านช่องทางต่างๆ ...

โดย admin -  วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 17:14 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 13:29 น.

ประกาศข่าว สสธท. และ กสธท.

อัลบั้มภาพ