ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 27 เม.ย. 2566 เวลา 10:42 น.

ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ...

โดย admin -  วันที่ 21 เม.ย. 2566 เวลา 16:04 น.

ส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบริการพี่น้องประชาชนร่วมงานบุญเดือนหก”รำถวายเจ้าพ่อพญาแล”

ส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบริการพี่น้องประชาชนร่วมงานบุญเดือนหก”รำถวายเจ้าพ่อพญาแล" วันที่ ...

โดย admin -  วันที่ 21 เม.ย. 2566 เวลา 08:59 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ล้านที่ 1 และล้านที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 09:41 น.

โครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เรื่องลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ การดำเนินการในชั้นศาล การฟ้องร้องดำเนินคดี และการบังคับคดี

วันที่ 1 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 01 มี.ค. 2566 เวลา 19:23 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด นำโดย แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา 20:44 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด นำทีมโดยแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ...

โดย admin -  วันที่ 01 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภ...

โดย admin -  วันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 20:03 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด

วันที่ 27 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด นำโดย แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 10:01 น.

ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:54 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 9 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

อัลบั้มภาพ