ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 10:51 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 9 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 08:56 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 16:05 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำ...

โดย admin -  วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 11:49 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/66

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด...

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบหมายให้นางประภารัตน์ ...

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 10:08 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำ...

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:41 น.

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565...

โดย admin -  วันที่ 18 ต.ค. 2565 เวลา 14:29 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 25

ขอเชิญสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ต.ค. 2565 เวลา 00:39 น.

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ เลือกได้ ...

อัลบั้มภาพ