ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 11:17 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 24 กันยายน 2565 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 08 ก.ย. 2565 เวลา 14:14 น.

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางช่อง 30 MCOT HD จำกัด

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางช่อง 30 MCOT HD จำกัด นำเสนอผลงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลขัยภูมิ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ...

โดย admin -  วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:40 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำก...

โดย admin -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 14:44 น.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้เกษียณปี 65)

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ ...

โดย admin -  วันที่ 21 ส.ค. 2565 เวลา 08:09 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 10/65

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล ...

โดย admin -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 09:22 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 10:10 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 23 ก.ค. 2565 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 20:19 น.

ให้การต้อนรับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด พร้อมคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 12 ก.ค. 65 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีทำยาหม่อง ยาดม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีทำยาหม่อง ยาดม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ...

อัลบั้มภาพ