ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 06 ก.ค. 2565 เวลา 11:17 น.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้เกษียณปี 64)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 10:30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 ก.ค. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 23:50 น.

เรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 มิ.ย. 65 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 22:10 น.

โครงการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ 18 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัดจัดโครงการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 22:04 น.

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก

วันที่ 18 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัดจัดโครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้หลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

โดย admin -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 10:44 น.

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก

ขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่และสมาชิกที่สนใจเข้ารับการอบรม ตามโครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาช...

โดย admin -  วันที่ 12 มิ.ย. 2565 เวลา 20:26 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 มิ.ย. 65 พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 21:08 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 21:04 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมทีมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด โดยแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ...

อัลบั้มภาพ