ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 20:48 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ล้านที่ 1 และ 2

วันที่ 6 พ.ค. 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 18:01 น.

สหกรณ์ฯร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหกสืบทอดขนบธรรมเนียม ...

โดย admin -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 08:43 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 6/2565

พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 09 เม.ย. 2565 เวลา 15:38 น.

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ...

โดย admin -  วันที่ 08 เม.ย. 2565 เวลา 14:08 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ล้านที่ 1 และ 2

วันที่ 8 เม.ย. 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2565 เวลา 14:57 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 1 เมษายน 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำก...

โดย admin -  วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 09:49 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 5/2565

พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 10:13 น.

ตอบข้อเสนอแนะจากสมาชิก

โดย admin -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 09:12 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ...

โดย admin -  วันที่ 27 ก.พ. 2565 เวลา 20:03 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4/2565

พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...

อัลบั้มภาพ