ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 16:40 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 13 ธ.ค. 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 15:09 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม ...

โดย admin -  วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม สสธท.

วันที่ 26 พ.ย. 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พ.ย. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่...

โดย admin -  วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:36 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม

วันที่ 19 พ.ย. 2564 น.ส. สายนาท พลไชโย เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ...

โดย admin -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 00:36 น.

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท.

วันที่ 1 พ.ย. 2564 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำ...

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 18:56 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค

**13 กันยายน2564 ** สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ...

โดย admin -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 18:06 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ...

อัลบั้มภาพ